VILKÅR OG BETINGELSER

[wpgdprTandC]

Sidst opdateret: 24/5-2018

INTRODUKTION

Vilkår og betingelser (herefter vilkår) beskriver, hvordan Kaas-Nielsen, Toftevej 32, Odense SØ (herefter selskabet) regulerer vilkårende for denne hjemmeside https://www.toptrend.dk. Læs venligst nedenstående oplysninger omhyggeligt for at forstå vores praksis vedrørende din brug af webstedet. Selskabet kan ændre vilkårene til enhver tid. Selskabet kan informere dig om ændringerne af vilkårene ved hjælp af de tilgængelige kommunikationsmidler. Selskabet anbefaler dig at kontrollere webstedet ofte for at se den gældende version af vilkår.

Hvis du repræsenterer en juridisk enhed, bekræfter du, at du har ret af en sådan juridisk enhed til at indgå vilkårene som den juridiske enhed, du repræsenterer.

1. PRIVAT POLITIK

Vores privatlivspolitik er tilgængelig på en separat side. Vores politik forklarer dig, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Gennem din brug af webstedet anerkender du at behandlingen af disse oplysninger skal gennemføres i overensstemmelse med Privat Politik.

2. REGISTRERING

Når du bruger webstedet, er du ansvarlig for at sikre fortroligheden af din konto, adgangskode og andre legitimationsoplysninger og for sikker adgang til din enhed. Du må ikke tildele dine oplysninger til nogen. Selskabet er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til din konto, der skyldes misbrug eller tyveri af din loginoplysninger. Ved misbrug eller mistanke om misbrug kan selskabet nægte eller annullere tjeneste, opsige din konto og fjerne eller redigere indhold.

Selskabet indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 16 år. Hvis du er under 16 år, må du under ingen omstændigheder registrerer dig.

3. TJENESTER

Webstedet giver dig mulighed for at bruge tjenester, der er tilgængelige på webstedet. Du må ikke bruge tjenesterne til de ulovlige formål.

Vi bruger certificeret betalingssystem (PayPal), du behøves ikke at have konto hos dem, bare brug dit kort.

4. LINKS

Webstedet kan indeholde links til andre websteder, applikationer og platforme.

Selskabet kontrollerer ikke de tilknyttede websteder, og er ikke ansvarlig for indholdet og andre materialer på de tilknyttede websteder. Selskabet gør disse links tilgængelige for dig for at levere funktionaliteten eller tjenesterne på hjemmesiden.

5. HANDEL PÅ WEBSTEDET

Varer der er på webstedet, er beskrevet så godt som mulig. Hvis du, efter du har handlet på siden, fortryder, så har du altid 14 dages returret. Du skal blot selv betale returportoen. Vi modtager ikke pakker på efterkrav, de vil blive afvist. Vi bruger GLS som forsendelse og Paypal som betalingsløsning.

6. BRUG AF WEBSTEDET

Du må ikke bruge webstedet til ulovligt formål. Du må ikke bruge Webstedet på en måde, der kan deaktivere, beskadige eller forstyrre Webstedet.

Alt indhold, der findes på webstedet, såsom tekst, kode, grafik, logoer, billeder, kompilering og software tilhører selskabet. Du accepterer loven om brug af ophavsretlige og andre proprietære meddelelser.

Du må ikke offentliggøre, transmittere, modificere, deltage i overførslen eller oprette og sælge afledte værker eller på nogen måde bruge noget af indholdet. Din brug af webstedet giver dig ikke ret til at gøre ulovlig og uautoriseret brug af indholdet. Du må kun bruge indholdet til din personlige og ikke-kommercielle brug. Selskabet giver dig ikke nogen licenser til virksomhedens immaterielle rettigheder.

7. MATERIALE

Ved at sende, uploade, indsende og levere dit indhold giver du selskabet mulighed for at bruge dit input i forbindelse med driften af websiden inklusive, men ikke begrænset til, rettighederne til at overføre, offentligt vise, distribuere, udføre offentligt, kopiere , gengive og oversætte dit indhold og at udgive dit navn i forbindelse med dit indhold.

Der ydes ingen kompensation for brugen af dit indhold. Selskabet har ingen forpligtelse til at offentliggøre indhold, du måtte sende os, og kan til enhver tid fjerne dit indhold.

Ved at sende, uploade, indsende og levere dit indhold, garanterer du, at du ejer alle rettigheder til dit indhold.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne på webstedet kan indeholde typografiske fejl eller unøjagtigheder. Selskabet er ikke ansvarlig for disse unøjagtigheder og fejl. Selskabet giver ingen garanti for tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden og aktualiteten af indholdet på og de tilgængelige tjenester på webstedet. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, gives alt sådant indhold og tjenesteydelser på som-det-er grundlag. Selskabet frasiger sig al ansvar og betingelser vedrørende dette Indhold og tjenester, herunder garantier og bestemmelser om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål. I henhold til gældende lov, skal Selskabet under ingen omstændigheder hæftes for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader, specielle, herunder, men ikke begrænset til, skader for tab eller data i forbindelse med udførelse af webstedet funktioner.

9.ERSTATNINGSANSVAR

Du accepterer at holde selskabet, dets ledere, direktører, medarbejdere, agenter og tredjeparter, skadesløs for eventuelle omkostninger, tab, udgifter (herunder advokatsalærer), forpligtelser vedrørende eller som følge af din brug eller manglende evne at bruge webstedet eller dets tjenester og virksomhedens tjenester og produkter, din overtrædelse af vilkårene eller din krænkelse af tredjeparters rettigheder eller din overtrædelse af gældende lovgivning.

10.ADGANGSBEGRÆNSNING

Selskabet kan til enhver tid opsige din adgang og konto til webstedet og dets relaterede tjenester eller dele heraf uden varsel i tilfælde af overtrædelse af vilkårene.

11.DIVERSE

Du må ikke bruge Webstedet i jurisdiktioner, som ikke overholder alle bestemmelser i Vilkårene. Intet joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold skal underforstås mellem dig og selskabet som følge af vilkårene eller brugen af hjemmesiden .

Vilkårene udgør hele aftale mellem dig og selskabet om brugen af hjemmesiden og vilkårene erstatter alle tidligere meddelelser og tilbud, enten elektronisk, mundtlig eller skriftlig, mellem dig og selskabet.

Selskabet og dets datterselskaber er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelser, hvis fejlen eller forsinkelsen skyldes eventuelle årsager ud over Selskabets rimelige kontrol, herunder tekniske fejl, naturkatastrofer, blokeringer, embargoer, optøjer, handlinger, reguleringer, lovgivning eller regeringsordninger, terrorhandlinger, krig eller andre kræfter uden for selskabets kontrol.

I tilfælde af kontroverser, krav, eller tvister mellem selskabet og dig vedrørende webstedet eller andre relaterede problemer eller vilkårene, skal du og selskabet forsøge at løse sådanne kontroverser, krav, eller tvister ved forhandling og i tilfælde af manglende forhandlinger udelukkende gennem domstolene i det land, hvor selskabet er ligger.

12.Klager

Vi er forpligtet til at løse eventuelle klager over vores brug af dine personlige data. Hvis du vil klage over disse Vilkår eller vores praksis i forhold til dine personlige data, bedes du kontakte os på:

jan@kaas-nielsen.dk

Vi besvarer din klage så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 14 dage. Vi håber at løse enhver klage, vi er gjort opmærksom på, men hvis du ikke mener, at din klage er blevet tilstrækkeligt løst, forbeholder du dig ret til at kontakte din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse

13. Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kommenterer eller stille spørgsmål om disse vilkår. Du kan kontakte os skriftligt på jan@kaas-nielsen.dk.